Institute of Biophysics

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА - БАН

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, 1113 София, България

Факс: +359-2-9712493;  E-mail: biophys@obzor.bio21.bas.bg

ENG

 

tel. #

green_but.gif (1018 bytes) Директор:  Чл.-кор. Андон Косев

тел. +359-2-9712264

+359-2-979-3702

green_but.gif (1018 bytes) Заместник Директори:  ст.н.с.I ст. Албена Момчилова-Панкова дн

тел. +359-2-979-2686

  ст.н.с.I ст. Яна Цонева дн

тел. +359-2-979-2622

green_but.gif (1018 bytes)Научен секретар:   ст.н.с.II ст.Мая Величкова д-р тел. +359-2-979-2655
green_but.gif (1018 bytes) Главен Счетоводител:  Анна Неделчева тел. +359-2-728610
green_but.gif (1018 bytes) Личен състав:  Дани Живкова

тел.+359-2-9792630

                   Обратно

                Home   Начало 

Webmaster  Webmaster