Bulgarian Academy of Sciences

1869

Българска Академия на Науките

 Списък на списанията с Impact Factor за 2006
 Списък на списанията с Impact Factor за: 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |

 За документи, формуляри, закони и правилници - Документи

  Младежки проект по ОП "Развитие на човешки ресурси"

НОВИНИ последни новини

нов сайт на ИБФБМИ

Block 21

Institute of Biophysics' Logo

Cubic Pn3m surface Photosystem II core
         
Biomembrane Plastocyanin

DPPC

| Научен Профил | Администрация | Секции | Научен Съвет | Карта | Връзки | Списание | Библиотека | ENG |

Телефонен указател

  Lipids Proposed As Original Life Form   

  Genome Gateway
Връзка със сървъра на бл. 21:

www.bio21.bas.bg

Последна промяна:  

16 Октомври 2008

Webmaster  Webmaster